ΝΕΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΜΕΡΟΣ 2ο : ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ

Continuing from our previous article whereby we had proven to you with simple arithmetic that controls the formulas of the ballot-rigging electoral law that we must face, that abstention is not a viable solution for these general elections and, in contrast, it will cause great damage to the interests of the Greek People since it will in fact boost the parliamentary parties, we are led to the question ‘How do we deal with this situation whereby whatever apparently the average Citizen opts for in these elections, only the power parties that he seeks to reject and rid his life of will benefit?’
As life itself shows, every problem that has been created by human minds, can also be solved by human minds:
If, in other words, we stop thinking of these elections as they should be in a true Democracy (e.g., a means of unadulterated and unlimited expression of the Will of the People to manage and govern themselves), and start thinking of them in terms of a battlefield whereby our purpose is not to facilitate our popular expression but to subvert and undermine / cancel out the opposite camp of government cronies to hinder them from proceeding with their preconceived fraudulent -and for us Greek People toxic- plans, then we would be in a position to become a huge adversary in this battle rather than remain discontented and suffering victims.
Before we proceed with our proposition of this attitude, we must stress once more that whatever we might say on this will be a half-measure, or, even if the strategy we shall explain below is executed to the letter, the most time- and energy-consuming road to the Next Day for our Greece and our Freedom.
The most Direct, clear and certain means to this change of things and permanent erasure of the ruling class that has exploited us since the birth of the Greek State, was, is and will be the properly organised Revolution with a specific plan of change whose execution will not need more than 48 hours for the People’s complete and utter control of power and cleansing of the environment of the present ruling class who stops any attempt towards that end.
Besides, this is what the 120Σ stipulates in cases of violation or inaction of the Constitutional powers and of the Democratic Regime, a fact that has many times been officially registered by thousands of Citizens and international analysts, and which has finally found official institutional expression by the President of the Parliament, Zoe Konstantopoulou, and which rendered article 120Σ active until its restitution by the reinstatement of the Democratic Regime and the Constitution.
In a future article of ours, we shall discuss exclusively the issue of 120Σ and the Revolution, as well as the chimeric – at best – of not disorientating – ideological fixation that article 120Σ can be served only by means of the judicial way. But it is not the issue of this article, in which we are discussing what we can and what we should do until the hour of the Revolution comes and overwhelm the cronies with as many obstacles as possible.
We saw, therefore, in our last article that abstention is a vote and indeed, it is the strongest systemic vote and the most treacherous one at that, because it projects a fake ‘resistance’ effort and the rejection of all other parties while in reality, it is this vote that affords the greatest power to all parties, and mainly to the parties in power, in this case, ND (New Democracy) and SYRIZA.
He who abstains, is regarded as the greatest fool by the hierarchs of fraud and corruption, because while he or she feels that he or she rejects everybody, in fact he or she empowers them and gives them the power to control over themselves more than anybody else who has cast a valid vote for them.
In other words, the voter who chooses to abstain voluntarily divests him and herself of the power and Rights he or she enjoys and freely grants them to every Tsipras and Meimarakis to do as they please with them, and on top of this the voter feels pleased with what he or she did (!).
We have all gone through this stage of abstention: we, who are writing this article, abstained from the elections for a series of years. However, when we came to realise that doing so amounts to a wilful act of alienation from our Rights, we started voting again casting an invalid vote (because we had been told that a white vote represented a vote of toleration / neutrality and in fact strengthened the choices of the other voters).
Now, after carefully reading the electoral law and coming to realise the magnitude of fraud machinated to usurp our vote and power for so many years, and using it to remain in power despite every single legal action we took, and every personal or class action on charges of High Treason, even after we proceeded legally, definitely and objectively as well as justifiably with action against the blatant ballot-rigging that has been going on, we stopped offering them the power they usurp based on fraud and deceit.
So what should be the case instead of that?
At least the voters of ‘NO’ of July 5, 2015 Referendum should have the following targets:
A. Drastic reduction of the power of every individual ‘YES’ vote to be given to the Parliamentary Parties SYRIZA-PD-PASOK-POTAMI-XA who have via their behaviour and choices shown that they prolong and perpetuate the problem.
B. Complete boycott of their plan which Meimarakis stupidly revealed in his interview at e-nicos on September 7, 2015: that their plan is to succeed at either a majority government or a wide coalition government based on the cooperation of the all the pro-Memorandum parties, which will offer them a few post-election ‘advantageous months’ (around 45th minute into the e-nicos video) during which they will try to pillage / grab / sell out whatever is left at lightning speed before the next elections (45-50th minute into the video), including a change of the Constitution (50.45 into the video) following the directives of the Creditors to forestall any elections arising from the popular outcry and resistance for the next 2 to 3 years at least.
C. the creation of a basis and of legal evidence so that these elections be rendered internationally null and void as well as every other that will also be based on the same electoral law of violence and vote-rigging.
D. To prepare ourselves as Greek People so that in the next elections that will soon follow, we shall be in a position to enforce suddenly a Parliament without parties, something that it is possible with the present electoral law.
We shall now explain how these targets can be realised and in our next articles in the series ‘Elections File’, we shall take particular issue with each one of them as we have set them out above, including our position (so that there will be no question about us and our actions) regarding our own valid vote and why (as at the time of writing this article, the Supreme Court had not yet published the final list of approved parties to run in the upcoming elections).
TARGETS A and B:
WEAKENING OF THE POWER OF EVERY PARLIAMENTARY PARTY AND SETTING UP AN UNSHAKABLE OBSTACLE TO THE CREATION OF A STRONG AND VIABLE PRO-MEMORANDUM GOVERNMENT COALITION.
The ideal electoral result we must enforce so as to drastically weaken all the parliamentary parties running in these elections (and mainly the pro-Memorandum ones which aim to achieve a cooperative scheme so that they can manage to enforce the Final – for Greece and the Greek People – Solution, which is none other than the Memorandum, hoping to achieve it during those ‘few first advantageous months’ at least) must be such that it will guarantee at least a 3% of the vote for every anti-Memorandum parties running in these elections with no exception.
Our target should be for a Parliament at least 10-party wide (if not wider), with all the anti-Memorandum as well as anti-government and anti-European ones: not because we will install them in Parliament to represent us and govern but because the more they will be reactive, not even waiting for their parliament seats to show that reaction somethimes, the more ‘the advantageous time’ that the pro-Memorandum party clique hopes they will get, will be gnawed away and reduced by the very inability to form viable and steady coalition governments.
We are in fact spoiling what their think tanks name ‘power grid’ (power distribution field) and therefore block their actions in securing cooperation amongst the available parties.
The critical result will be that this Parliament will not be able to enforce the Memorandum and will fail to sustain a viable government.
At the same time, we would have achieved to put a stop to the huge subsidies received by the pro-Memorandum systemic parties, which, having lost their previous parliamentary power, they will also lose their subsidies which were proportional to their electoral seats, whatever this might mean for them.
In fact, if the power of the electoral body is diffused across every party running in this election, particularly across the anti-Memorandum ones, and if abstention is kept to a minimum (which means a literal chaos in the distribution of seats which will necessarily be distributed across a greater number of parties which at the same time will need more votes per seat to secure the latter than those they estimate and can be justified by the pro-Memorandum parties without being directly accused for blatant ballot-rigging), we shall have effectively torpedoed their elections which will act as a boomerang with pro-Memorandum parties finding themselves in a worse position than the one they are now.
In this case, we would have achieved a new expression / confirmation of the ‘NO’ vote at the last Referendum.
TARGET C:
UNDERMINING THE STATUS, LEGALITY AND LEGITIMATION OF THE UPCOMING ELECTIONS AND OF EVERY ISSUE RELATED TO THEM.
At the same time, and before the eventual day of the election comes, we should have prepared and posted a declaration to the Supreme Court and the Ministry of Interior that we wish to be given a way to declare through our valid vote that we are rejecting all participating parties.
They will respond to us by claiming that what we ask cannot be done / is not provided for by the present electoral law and in this way we shall secure the most viable piece of evidence for our legal action against the legality of the upcoming elections as being elections of violence and ballot-rigging and attempting to adulterate the Regime as well as our vote which will be considered usurped in any case, even if we choose to abstain (a mistake in our opinion) or be forced to cast a valid vote, as we suggested above, so as not to lose our Political Rights.
This letter and the Objection that will follow their response shall be presented in the beginning of next week with further instructions and explanations.
But we shall not contain ourselves only in this action, nor limit ourselves to the management of the abstention if opted for by fellow Citizens (an option that will allow – even given successful management of the potential abstention till the annulment of the elections whenever this may come, pro-Memorandum parties time to buttress themselves in power).
This will be done easily, if no other action will be taken by us, because no matter how sizeable the abstention percentage actually is or will be presented to be, they will claim that it cannot be interpreted as a rejecting vote for all parties by conscious and active Citizens, nor even as a type of choice (that is, they can easily claim that the person who abstains from the common affairs has no opinion and as a result, he or she is justifiably being divested of his or her electoral power which is in turn siphoned off to those who obey the demands of the Constitution).
This type of justification will be presented on a legal document and will be based on evidence, regardless of whatever political stance surrounds it, which changes from time to time anyhow depending on whence the political wind blows. Besides, in older times, they typically characterised those who abstained (mistakenly) as couch potatoes or ‘coffee-drinking loafers’ or devil-may-carers’ who are not touched by nor are interested in common issues and simply ‘lead their lives in isolation’.
For this reason, we should at the same time, by means of a deluge of protest and objections / reports, present evidence against this unacceptable electoral law as regards its basic provisions, regarding informing the Citizenry for all parties running in each elections, the creation of an all-inclusive inter-party committee with every party both in and out of Parliament, etc.
We should stress the complete lack of time / chance to be properly informed on the part of the Citizens for what and whom they are called to vote.
This is something that Meimarakis unwillingly DECLARED PUBLICLY (20.28 ,into into the e-nicos video) that this is the case, thus casting a severe blow on the legality of the upcoming elections according to the Penal Code, allowing us at the same time to take legal action against the elections in international and national fora.
But above all, we should target the status of the elections themselves but also the issue of the suspension of the Regime, asking for explanation and demanding an answer from the administration (including the President of the Democracy) about the presence of a foreign overseer governor that they have installed and who will remain regardless of elections, Parliament and resulting government, and who will enforce a legislative, executive and judicial power according to his will. (This of course under the condition that the cooperative power schemes as we have described during the elections will be not upset by out voting behaviour, in which case, he will also be annulled).
TARGET D:
PREPARATION FOR THE FIRST STEPS TO DIRECT DEMOCRACY DURING THE NEXT ELECTIONS

We should be prepared for the elections that will come following the upcoming elections, which will come about much sooner than they announce or wish for.
This despicable electoral law has at least a small loophole that could be useful for us, the People: the possibility that any individual Citizen could run in the elections if he or she is nominated by at least 12 fellow Citizens.
This is our chance because every independent candidate has the same rights as a party as regards his or her chance to participate in the elections and run for a seat in Parliament.
Our target is therefore to elect and populate the Parliament following the one after the upcoming elections with 300 independent, autonomous and with not party allegiances Citizens.
Those will be exclusively answerable to the People who elected them, and a government will be formed from those 300.
The target, as we shall explain in our article focusing on this issue, is quite demanding as far as its level of difficulty, but much easier to bear fruit than any legal action, if we all work for it from now.
A Parliament like that will be the first step to a Direct Democracy, even invested with powers to recall the incompetent for the job of the deputy based on a Popular demand, and it will also return those usurped 50 bonus seats to the People since there will be no party to be given to as bonus. Nor will be there a need to make use of the equally usurping 2nd and 3rd seat distribution.
And we will achieve all that without changing a bit of the electoral law.
The details for this effort will be posted on a future article of the Elections File.
We see therefore that if we decide to stop being passive and victims because we are told mottos of the kind ‘you cannot make a difference in the elections’, ‘nothing will oust them from power’, ‘nothing touches them’, the elections are their own / they are their own part and parcel’, we shall wretch the elections from their hands, just like the warrior who disarms his opponent and turns the opponent’s gun against the latter to shoot him and neutralise him, using the same gun that his opponent was formerly targeting him with.
Elections become their own deal only when we choose not to actively participate in them with a specific plan in mind, and let ourselves fall into their trap or expecting any party to act for us, rather than opt to place it on the political chessboard in such a way that regardless of how they will act, they will eventually benefit us.
Democracy never functioned well with followers either of parties or of petty leaders demanding blind obedience and shouting empty threats.
Democracy functions only with active Citizens who are both strategists and diplomats and who are ready to enforce the Constitution and Human Rights on their own, finding a way to do so, just like the shrewd ancestor of ours, Ulysses, who found a way to return to Ithaca in spite of the will of both men and gods, and when he realised that a clean up was in order there, he achieved that as well, even though he was one against everyone else.

Ακολουθεί το Ελληνικό φορμαρισμένο

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΜΕΡΟΣ 2ο : ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ


Συνεχίζοντας από το προηγούμενο μας άρθρο όπου σας αποδείξαμε με την απλή αριθμητική που διέπει τις φόρμουλες του καλπονοθευτικού εκλογικού νόμου που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ότι η αποχή δεν αποτελεί βιώσιμη λύση στις εκλογές και αντιθέτως προκαλεί μεγάλη ζημία στα συμφέροντα του Ελληνικού Λαού αφού ενδυναμώνει τα συστεμικά κοινοβουλευτικά κόμματα, οδηγούμαστε στο ερώτημα “Πώς αντιμετωπίζουμε αυτήν την κατάσταση όπου φαινομενικά ό,τι και να επιλέξει ο Πολίτης να κάνει στις εκλογές, ωφελούνται τα κόμματα εξουσίας που επιζητεί ν απορρίψει και να απαλλάξει την ζωή του από αυτά;“.
Όπως δείχνει η ζωή πάντα κάθε πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από ανθρώπινα μυαλά μπορεί και να λυθεί από το ανθρώπινο μυαλό :
Eάν δηλαδή σταματήσουμε να σκεφτόμαστε τις εκλογές ως αυτό που θα έπρεπε να είναι σε μια Δημοκρατία (δηλαδή μέσο ανόθευτης και απεριόριστης έκφρασης της Βούλησης του Λαού στο πώς να διοικήσει και να κυβερνήσει τον εαυτό του) και αντιθέτως τις σκεφτούμε ως ένα πεδίο μάχης όπου σκοπός μας δεν είναι να εκφραστούμε ως Λαός αλλά να τορπιλίσουμε και να υπονομεύσουμε/ακυρώσουμε το αντίπαλο στρατόπεδο των υμετέρων ώστε να μην μπορούν να προχωρήσουν το προειλημμένο δόλιο και άρρωστο και τοξικό για εμάς τον Ελληνικό Λαό σχέδιο τους, τότε είμαστε σε θέση αντί για θύματα που απλώς διαμαρτύρονται και βογκούν να γίνουμε ένας τρομερός αντίπαλος σε αυτή την μάχη.
Πριν προχωρήσουμε στην πρόταση υλοποίησης της ανωτέρω προσεγγίσεως, πρέπει ακόμα μια φορά να τονίσουμε πως ό,τι και να πούμε αποτελεί ημίμετρο ή, αν υποθέσουμε ότι το στρατηγικό σχέδιο που θα σας παραθέσουμε εκτελείται στην εντέλεια, ο πιο χρονοβόρος και ενεργοβόρος δρόμος προς την Επόμενη Ημέρα της Ελλάδας μας και την Ελευθερία μας.
Ο Άμεσος, καθαρός και σίγουρος τρόπος αλλαγής αυτής της τάξης πραγμάτων και αποκαθήλωσης μια για πάντα αυτής της άρχουσας τάξης που μας καταδυναστεύει από κτίσεως του Ελληνικού Κράτους ήταν, είναι και θα είναι η σωστά οργανωμένη Επανάσταση με ένα σχέδιο αλλαγής, η εκτέλεση του οποίου δεν θα χρειάζεται παραπάνω από 48 ώρες για πλήρη επικράτηση του Λαού στην εξουσία και εκκαθάριση του τοπίου από την υπάρχουσα καθεστηκυία/κυβερνητική τάξη που τον εμποδίζει να το κάνει.
Αυτό εξ άλλου επιτάσσει το 120Σ στις περιπτώσεις κατάλυσης ή αδράνειας του Συντάγματος και του Πολιτεύματος, γεγονός που έχει καταγγελθεί πολλάκις και επανειλημμένα από χιλιάδες Πολίτες και διεθνείς αναλυτές/Οργανισμούς, και τώρα τελευταία και Θεσμικά επισήμως από το Βήμα του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων δια στόματος Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθιστώντας το άρθρο 120Σ ενεργοποιημένο και εν ισχύ μέχρι την αποκατάσταση του Πολιτεύματος και του Συντάγματος.
Σε επόμενο άρθρο μας θα συζητήσουμε αποκλειστικά και μόνο για το θέμα του 120Σ και την Επανάσταση, καθώς και την δονκιχωτική στην καλύτερη περίπτωση, αν όχι αποπροσανατολιστική, ιδέα/ιδεοληψία ότι μπορεί το 120Σ να υπηρετηθεί μόνο με μέσο την δικαστική οδό. Δεν είναι όμως το θέμα του παρόντος άρθρου, στο οποίο συζητούμε τί μπορούμε και πρέπει να κάνουμε μέχρι την ώρα της Επανάστασης για να φέρουμε στους υμετέρους όσο το δυνατόν περισσότερα προσκόμματα γίνεται.
Είδαμε λοιπόν στο προηγούμενο άρθρο αδιαμφισβήτητα ότι η αποχή είναι ψήφος και μάλιστα η πιο δυνατή συστεμική ψήφος και η πιο ύπουλη, διότι ‘πουλάει’ αντίσταση δήθεν και απόρριψη όλων των κομμάτων ενώ στην ουσία/πραγματικότητα είναι αυτή που δίνει την μεγαλύτερη δύναμη στα κόμματα και κυρίως στα κόμματα εξουσίας, σε αυτή την περίπτωση Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ.
Ο απέχων, για τους αρχιερείς της διαπλοκής, της απάτης και της διαφθοράς είναι το μεγαλύτερο κορόϊδο διότι ενώ αισθάνεται ότι δήθεν απορρίπτει τους πάντες στην ουσία με την πράξη του αυτή τους ενδυναμώνει και τους δίνει την δυνατότητα να τον εξουσιάσουν πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε που έχει ρίξει έγκυρη ψήφο υπέρ αυτών.
Απεμπολεί δηλαδή ο απέχων ψηφοφόρος την δύναμη του και τα Δικαιώματα του οικειοθελώς και αυτοβούλως τα χαρίζει και τα δίνει να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει ο κάθε Τσίπρας και ο κάθε Μεϊμαράκης και είναι και ευχαριστημένος από πάνω (!).
Όλοι έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο της αποχής : και εμείς που γράφουμε αυτά τα άρθρα απείχαμε των εκλογών επί σειρά ετών. Όταν συνειδητοποιήσαμε ότι η αποχή συντελούσε έμπρακτη απεμπόληση Δικαιωμάτων μας, συμμετείχαμε ρίχνοντας άκυρο (διότι μας είχαν πει ότι το λευκό ήταν ψήφος ανοχής/ουδετερότητας και ενδυνάμωνε τις επιλογές των άλλων ψηφοφόρων).
Τώρα, αφού διαβάσαμε μόνες μας τον εκλογικό νόμο και είδαμε το μέγεθος της απάτης και πώς και πόσο μας υφήρπαζαν την ψήφο μας και την δύναμη μας τόσα χρόνια, χρησιμοποιώντας την για να παραμείνουν στην εξουσία σε πείσμα κάθε νομικής μας κίνησης, και κάθε ατομικής ή ομαδικής μηνύσεως μας επί Εσχάτη Προδοσία, ακόμα και όταν καταμαρτυρήσαμε ένδικα συγκεκριμένα, ορισμένα και αποδεδειγμένα/τεκμηριωμένα την εξόφθαλμη νοθεία που συμβαίνει,σταματάμε να τους δίνουμε άθελα μας δύναμη που υφαρπάζουν με εξαπάτηση και δόλο.
Τί πρέπει, λοιπόν, να γίνει αντ’ αυτού ;
Πρέπει σύσσωμοι τουλάχιστον οι ψηφοφόροι του “ΟΧΙ” της 5ης Ιουλίου 2015 να έχουμε τους εξής στόχους :
Α. Δραστική μείωση της δύναμης κάθε μεμονωμένης ψήφου του “Ναί” σε ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙ-ΧΑ-κλπ κοινοβουλευτικά κόμματα που έχουν αποδείξει με την συμπεριφορά τους ότι καλλιεργούν, διαιωνίζουν και υποβοηθούν/ανέχονται το πρόβλημα.
Β. Πλήρες μποϋκοτάζ του σχεδίου που ανοήτως αποκάλυψε ο Μεϊμαράκης στην συνέντευξη του στον Ενικό στις 7-9-2015 : ότι στόχος τους είναι να βγάλουν αυτόνομη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας όλων των Μνημονιακών κομμάτων που να τους δώσει λίγους μετεκλογικούς “ωφέλιμους μήνες” (γύρω στο λεπτό 45.00 του πρώτου βίντεο του Ενικός) κατά τους οποίους θα αποπειραθούν να ρημάξουν/αρπάξουν/ξεπουλήσουν ό,τι απέμεινε με ιλιγγιώδη ταχύτητα πριν τις επόμενες εκλογές (λεπτό περίπου 45.00-50.00), συμπεριλαμβανομένης και αλλαγής του Συντάγματος (λεπτό 50.45) κατ’ εντολήν των δανειστών για απαγόρευση ουσιαστικά των εκλογών ως συνέπεια της Λαϊκής κατακραυγής και αντίστασης στα επόμενα 2 με 3 χρόνια τουλάχιστον.
Γ. Την δημιουργία βάσεων και αποδεικτικών τεκμηρίων για να κηρυχτούν διεθνώς αυτές οι εκλογές και κάθε άλλες που θα γίνουν με τέτοιο εκλογικό νόμο εκλογές βίας και νοθείας.
Δ. Να προετοιμαστούμε ως Ελληνικός Λαός ώστε στις επόμενες εκλογές που έρχονται σύντομα να επιβάλλουμε εξ αίφνης μια Βουλή χωρίς κόμματα, κάτι που είναι εφικτό με τον τρέχοντα εκλογικό νόμο.
Θα παραθέσουμε τώρα εν συντομία πώς αυτοί οι στόχοι μπορούν να υλοποιηθούν και στα προσεχή μας άρθρα της σειράς “Φάκελος Εκλογές” θα αναλύσουμε με αυτή την σειρά που τους θέσαμε τον κάθε ένα, συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης μας (για να μην υπάρχουν μυστήρια γύρω από εμάς και τις πράξεις μας) του τί έγκυρη ψήφο θα ρίξουμε και για ποίο λόγο καθώς και πώς θα την επιλέξουμε (ενημερώνουμε ότι στον χρόνο που γράφουμε το παρόν άρθρο δεν έχουμε ακόμα επιλέξει καθ’ ότι ακόμα δεν έχει κατά την γνώση μας ανακοινώσει ο Άρειος Πάγος την τελική λίστα εγκεκριμένων υποψηφίων κομμάτων/συνδυασμών).
ΣΤΟΧΟΙ Α και Β :
ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ/ΙΣΧΥΡΗΣ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Το ιδεώδες εκλογικό αποτέλεσμα που πρέπει να επιβάλλουμε ώστε να αποδυναμωθούν δραματικά και δραστικά όλα τα τρέχοντα κοινοβουλευτικά κόμματα (και κυρίως τα Μνημονιακά που σκοπεύουν να συνεργαστούν όλα μαζί για να ολοκληρώσουν την Τελική -για την Ελλάδα και τον Ελληνικό Λαό- Λύση η οποία είναι το Μνημόνιο ευελπιστώντας σε αυτούς τους “λίγους ωφέλιμους για αυτούς μετεκλογικούς μήνες” τουλάχιστον) πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μπει με τουλάχιστον 3% στην Βουλή κάθε αντιμνημονιακό κόμμα που κατεβαίνει στις εκλογές, χωρίς καμμία εξαίρεση.
Στόχος μας πρέπει να είναι να υπάρξει Βουλή με πάνω από 10 τουλάχιστον κόμματα (αν όχι και περισσότερα), όλα αντιμνημονιακά και όσο το δυνατόν περισσότερο αντι-κυβερνητικά και αντι-ευρωπαϊκά : όχι γιατί θα τα βάλουμε εκεί μέσα για να μας εκπροσωπήσουν και να κυβερνήσουν αλλά γιατί όσο περισσότερο είναι αντιδραστικά και χωρίς να περιμένουν να μπουν καν στην Βουλή τόσο περισσότερο θα ροκανιστεί και θα χαθεί ο ‘ωφέλιμος χρόνος’ στον οποίο ελπίζει η μνημονιακή κλίκα στις διάφορες διαβουλεύσεις και την έλλειψη δυνατότητας σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης συνεργασίας.
Τους χαλάμε δηλαδή αυτό που τα think tanks τους ονομάζουν “Power grid” (πεδίο κατανομής δύναμης) και συνεπώς δεν μπορούν να δράσουν με τους συσχετισμούς που είχαν προϋπολογίσει.
Το βασικό αποτέλεσμα θα είναι ότι αυτή η Βουλή δεν θα μπορέσει να εφαρμόσει το Μνημόνιο και δεν θα μπορέσει να αναδείξει δυνατή κυβέρνηση.
Ταυτόχρονα δε, θα έχουμε επιτύχει να κοπούν τα τεράστια ποσά κρατικής χρηματοδότησης προς τα συστεμικά Μνημονιακά κόμματα τα οποία με μειωμένη δύναμη θα χάσουν και την πρόσβαση τους στα ύψη των κομματικών επιχορηγήσεων που είχαν μέχρι τώρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ουσιαστικά εάν διαχυθεί η δύναμη του εκλογικού σώματος σε όσα κόμματα τρέξουν στις εκλογές και είναι αντιμνημονιακά και εάν η αποχή είναι ελάχιστη (το οποίο σημαίνει ότι θα γίνει το “έλα να δεις” με την κατανομή των εδρών, οι οποίες και θα επιμεριστούν σε περισσότερα κόμματα και θα χρειάζονται πολύ περισσότερες ψήφους για να τους αποδοθούν-από αυτές στις οποίες υπολογίζουν και μπορούν να δικαιολογήσουν τα μνημονιακά κόμματα χωρίς να κατηγορηθούν οφθαλμοφανώς για νοθεία) τους τορπιλίσαμε τις εκλογές οι οποίες θα τους γυρίσουν μπούμερανγκ και τα Μνημονιακά κόμματα θα βρίσκονται σε δραματικά χειρότερη θέση από ό,τι είναι τώρα.
Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε νέα ενεργή έκφραση /επιβεβαίωση του “ΟΧΙ” του Δημοψηφίσματος.
ΣΤΟΧΟΣ Γ :
ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20-9-2015 ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΡΡΕΟΝΤΩΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
Ταυτόχρονα, και πριν έρθει η ημέρα των εκλογών, πρέπει να έχουμε ετοιμάσει και στείλει δήλωση στον Άρειο Πάγο και στο ΥΠ.ΕΣ. ότι θέλουμε να μας δοθεί τρόπος να δηλώσουμε στην ψηφοφορία με έγκυρη ψήφο μας την απόρριψη όλων των συμμετεχόντων κομμάτων.
Θα μας απαντήσουν ότι αυτό δεν γίνεται/προβλέπεται από τον εκλογικό νόμο και έτσι θα έχουμε κατοχυρώσει το βασικότερο βιώσιμο έρεισμα για καταγγελία των εκλογών ως βίας και νοθείας και αλλοίωσης Πολιτεύματος, και την ψήφο μας σε κάθε περίπτωση υφαρπαγμένη ακόμα και αν επιλέξουμε (κατά την γνώμη μας λάθος) να απέχουμε ή να εξαναγκαστούμε να ρίξουμε την έγκυρη ψήφο που σας προτείναμε ανωτέρω για να μην χάσουμε εντελώς τα Πολιτικά μας Δικαιώματα.
Την επιστολή αυτή και την συνοδευόμενη Ένσταση που θα ακολουθήσει την απάντηση της θα την παρουσιάσουμε στην αρχή της άλλης εβδομάδας με οδηγίες και επεξηγήσεις.
Δεν θα μείνουμε/αρκεστούμε όμως μόνο σε αυτή την κίνηση, ούτε και μόνο στην διαχείριση της αποχής εάν τελικά επιλεγεί απο συμΠολίτες, (επιλογή που ακόμα και με την διαχείριση αυτή, μέχρι την ακύρωση των εκλογών όποτε και αν έρθει, θα έχουν ενδυναμωθεί τα συστεμικά Μνημονιακά κόμματα στην εξουσία).
Και αυτό διότι ευκόλως, εάν δεν έχουν γίνει από εμάς και άλλες κινήσεις, το ποσοστό της αποχής όσο και να είναι ή παρουσιασθεί να είναι θα ισχυρισθούν ότι δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως απορριπτικό των κομμάτων από συνειδητούς και ενεργούς Πολίτες, ούτε καν ως επιλογή ενδιαφέροντος (δηλαδή, ευκόλως μπορούν να ισχυρισθούν ότι ο απέχων δεν ενδιαφέρεται για τα κοινά και δεν έχει γνώμη και για αυτό δικαίως του παίρνεται η εκλογική δύναμη και δίνεται σε αυτούς που συμμετέχουν υπακούοντας στην επιταγή του Συντάγματος).
Μια τέτοια δικαιολογία θα παρουσιαστεί σε νομικό σκεπτικό και θα έχει βάση, ασχέτως της όποιας πολιτικής φιλολογίας γύρω από αυτό, η οποία ούτως ή άλλως αλλάζει άρδην αναλόγως με το πού φυσάει ο πολιτικός άνεμος. Εξ άλλου, ανέκαθεν σε παλαιότερες εποχές χαρακτήριζαν τους απέχοντες (εσφαλμένα) ως ανθρώπους του ‘καναπέ’, της ‘παραλίας/φραπέ’ και του ‘ζαμανφουτισμού’ που δεν τους αγγίζουν τα ή δεν επηρεάζονται από τα κοινά προβλήματα και ‘απολαμβάνουν την ζωή τους’.
Για αυτό θα πρέπει ταυτόχρονα, με καταιγισμό διαμαρτυριών και ενστάσεων/αναφορών, να καταδείξουμε την παράβαση ακόμα και αυτού του απαράδεκτου εκλογικού νόμου ως προς τους βασικούς κανόνες του περί Ενημέρωσης των Πολιτών για όλα τα κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές, δημιουργίας διακομματικής επιτροπής με όλα τα κόμματα εντός και εκτός Βουλής που κατεβαίνουν στις εκλογές, κ.ο.κ. .
Θα πρέπει να τονίσουμε την παντελή έλλειψη χρόνου /δυνατότητας ενημέρωσης των Πολιτών για αυτό που καλούνται να αποφασίσουν και να ψηφίσουν.
Κάτι που ο Μεϊμαράκης άθελα του ΔΗΛΩΣΕ ΔΗΜΟΣΙΩΣ (στο λεπτό 20:28 στο πρώτο βίντεο της συνέντευξής του στον Ενικό) ότι ισχύει, πλήττοντας με αυτή του την δήλωση βαρύτατα την εγκυρότητα των εκλογών σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και πάνω από όλα με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και επιτρέποντας μας βασίμως να προσβάλλουμε τις εκλογές σε διεθνή και εγχώρια fora.
Πάνω από όλα όμως θα πρέπει να χτυπήσουμε το κύρος των εκλογών αλλά και το θέμα της κατάλυσης του Πολιτεύματος ζητώντας εξηγήσεις και εγκαλώντας την διοίκηση (συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της Δημοκρατίας) για το θέμα του υπερ-κυβερνητικού αλλοδαπού κυβερνήτη που μας κουβάλησαν και θα υπάρχει ασχέτως εκλογών, Βουλής και κυβέρνησης ορίζοντας/επιβάλλοντας νομοθετικό, εκτελεστικό και δικαστικό πιθανώς έργο κατά βούλησιν του. (Αυτό βεβαίως με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν διαταραχθεί οι συσχετισμοί εξουσίας όπως περιγράψαμε κατά την διάρκεια των εκλογών με την ψήφο μας οπότε στην ουσία ακυρώνεται και αυτός).
ΣΤΟΧΟΣ Δ :
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Θα πρέπει από αυτές τις εκλογές να ετοιμαζόμαστε για τις επόμενες, που σύντομα έρχονται ό,τι και να γίνει πολύ πιο σύντομα από ό,τι αυτοί ανακοινώνουν και επιθυμούν.
Αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος έχει ένα τουλάχιστον ‘παραθυράκι’ /κερκόπορτα για εμάς τον Λαό : την δυνατότητα να κατέβει ένας Πολίτης μόνος του ανεξάρτητος αν τον προτείνουν 12 συμΠολίτες του.
Αυτή είναι η ευκαιρία μας διότι κάθε ανεξάρτητος έχει τα ίδια Δικαιώματα όπως ένα κόμμα όσον αφορά την συμμετοχή του στις εκλογές και την διεκδίκηση έδρας στην Βουλή.
Ο στόχος μας, λοιπόν, είναι να εκλέξουμε και να επανδρώσουμε την μεθεπόμενη Βουλή με 300 αυτόνομους, ανεξάρτητους και ακομμάτιστους Πολίτες.
Αυτοί θα εξαρτώνται αποκλειστικά από το Λαό που τους εξέλεξε και βεβαίως από αυτούς τους 300 θα πρέπει να σχηματισθεί κυβέρνηση.
Ο στόχος όπως θα εξηγήσουμε στο άρθρο που θα αντιστοιχεί σε αυτή την πρόταση είναι απαιτητικός όσον αφορά τον βαθμό δυσκολίας του να επιτευχθεί, αλλά πολύ πιο εύκολος να επιτευχθεί από οποιαδήποτε νομική κίνηση εάν εργαστούμε και δουλέψουμε για αυτόν από τώρα.
Μία τέτοια Βουλή θα είναι το πρώτο βήμα προς την Άμεση Δημοκρατία ακόμα και με δυνατότητα ανάκλησης ακαταλλήλων /ανικάνων στο έργο τους βουλευτών με Λαϊκή απαίτηση και επί πλέον θα επιστρέψει και αυτές τις υφαρπαγμένες 50 έδρες να επανέλθουν στον Λαό αφού δεν θα υπάρχει κόμμα στο οποίο να δοθούν ως bonus και ούτε και θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί η υφαρπακτική 2η και 3η κατανομή εδρών.
Και αυτό χωρίς να αλλάξει κεραία του κατάπτυστου αυτού εκλογικού νόμου.
Οι λεπτομέρειες για αυτό το εγχείρημα θα αναρτηθούν όπως είπαμε σε προσεχές ξεχωριστό άρθρο του Φακέλου Εκλογών.
Βλέπουμε λοιπόν ότι εάν αποφασίσουμε να σταματήσουμε να είμαστε παθητικοί και θύματα επειδή μας λένε καραμέλες του τύπου ‘δεν μπορείς να επηρεάσεις τις εκλογές‘, ‘δεν τους κουνάει τίποτα από την εξουσία‘, ‘δεν τους αγγίζει τίποτα‘, ‘οι εκλογές είναι δικές τους κατοχικές/καθεστωτικές‘, κλπ τους παίρνουμε τις εκλογές τους από τα χέρια τους όπως ο πολεμιστής που αφοπλίζει τον αντίπαλο του και γυρνάει το τουφέκι για να τον πυροβολήσει και να τον βγάλει εκτός μάχης, με αυτό το ίδιο το όπλο με το οποίο ο αντίπαλος τον σημάδευε λίγο πριν και αυτός του το άρπαξε από τα χέρια.
Οι εκλογές γίνονται καθεστωτικές μόνο όταν εμείς επιλέγουμε να μην συμμετέχουμε ενεργά και με σχέδιο σε αυτές, πέφτοντας σε κάθε παγίδα που μας στήνουν αυτοί ή περιμένοντας το οποιοδήποτε κόμμα να δράσει υπέρ ημών χωρίς εμείς να το τοποθετήσουμε έτσι στην πολιτική σκακιέρα που ό,τι και να κάνει να ωφελήσει εμάς.
Η Δημοκρατία ποτέ δεν λειτούργησε με ακολούθους είτε κομμάτων είτε παντός είδους αρχηγίσκων που απαιτούν τυφλή υπακοή την οποία αποπειρώνται να εξασφαλίσουν με ύβρεις, εκβιασμούς, υπονόμευση, εξαπάτηση και κούφιες απειλές.
Η Δημοκρατία λειτούργησε και λειτουργεί μόνο με ενεργούς Πολίτες που είναι και στρατηγοί και διπλωμάτες και είναι έτοιμοι να επιβάλλουν το Σύνταγμα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μόνοι τους, βρίσκοντας τον δρόμο να το πετύχουν, όπως ο πολυμήχανος πρόγονος μας Οδυσσέας βρήκε τον τρόπο να γυρίσει πίσω στην Ιθάκη σε πείσμα θεών και ανθρώπων και όταν διαπίστωσε ότι εκεί χρειαζόταν κάθαρση, αφού είχε πετύχει τον πρώτο του στόχο, την έκανε και αυτή και ας ήταν θεωρητικά ένας εναντίον όλων.

πίσω>>

 Αρχική Σελίδα | Δημόσιος Βίος | Βασικές Αρχές | Τομείς Πληροφόρησης | Κατάθεση Καταγγελιών | Βιογραφικό
Όροι Χρήσεως | Δήλωση Εμπιστευτικότητος και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων