Καταγγελίες
Παροχή Πληροφοριών Για Διαμόρφωση Εκλογικής Μου Συμπεριφοράς
Όνομα: 'Ολγα Γεριτσίδου

Καταγγελία:
Παραθέτονται όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που εστάλησαν στις αντίστοιχες διευθύνσεις των κομμάτων.

------


Στις 10 Ιουνίου 2012 1:15 μ.μ., ο χρήστης Olga Yeritsidou έγραψε:
ΠΡΟΣ : Πρόεδρο κόμματος ΠΑΣΟΚ


Την προηγούμενη προεκλογική περίοδο σας είχε αποσταλεί η παρακάτω επιστολή http://www.humansupport.gr/gr_kataggelies_more.php?katag=33 στην οποία απαξιώσατε να απαντήσετε δείχνοντας εμπράκτως την έλλειψη συναίσθησης που έχετε για την θέση σας και την υποχρέωση σας να απαντάτε σε κάθε Πολίτη από τον οποίον ουσιαστικά ζητείτε εξουσιοδότηση.

Αυτή την προεκλογική περίοδο σας καλώ να απαντήσετε στην συνημμένη επιστολή καθώς και στην προηγούμενη για να αποκλείσουμε ενδεχόμενη πρόθεση σας να υφαρπάξετε τις ψήφους των Ελλήνων Πολιτών με προγράμματα είτε ψευδεπίγραφα είτε ανευθύνως εκπονηθέντα.

Επιφυλασσόμενη παντός Νομίμου Δικαιώματος μου


'Ολγα Γεριτσίδου

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο κόμματος ΝΔ


Την προηγούμενη προεκλογική περίοδο σας είχε αποσταλεί η παρακάτω επιστολή http://www.humansupport.gr/gr_kataggelies_more.php?katag=35 στην οποία απαξιώσατε να απαντήσετε δείχνοντας εμπράκτως την έλλειψη συναίσθησης που έχετε για την θέση σας και την υποχρέωση σας να απαντάτε σε κάθε Πολίτη από τον οποίον ουσιαστικά ζητείτε εξουσιοδότηση.

Αυτή την προεκλογική περίοδο σας καλώ να απαντήσετε στην συνημμένη επιστολή καθώς και στην προηγούμενη για να αποκλείσουμε ενδεχόμενη πρόθεση σας να υφαρπάξετε τις ψήφους των Ελλήνων Πολιτών με προγράμματα είτε ψευδεπίγραφα είτε ανευθύνως εκπονηθέντα.

Επιφυλασσόμενη παντός Νομίμου Δικαιώματος μου


'Ολγα Γεριτσίδου

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο κόμματος KKE


Την προηγούμενη προεκλογική περίοδο σας είχε αποσταλεί η παρακάτω επιστολή http://www.humansupport.gr/gr_kataggelies_more.php?katag=36 στην οποία απαξιώσατε να απαντήσετε δείχνοντας εμπράκτως την έλλειψη συναίσθησης που έχετε για την θέση σας και την υποχρέωση σας να απαντάτε σε κάθε Πολίτη από τον οποίον ουσιαστικά ζητείτε εξουσιοδότηση.

Αυτή την προεκλογική περίοδο σας καλώ να απαντήσετε στην συνημμένη επιστολή καθώς και στην προηγούμενη για να αποκλείσουμε ενδεχόμενη πρόθεση σας να υφαρπάξετε τις ψήφους των Ελλήνων Πολιτών με προγράμματα είτε ψευδεπίγραφα είτε ανευθύνως εκπονηθέντα.

Επιφυλασσόμενη παντός Νομίμου Δικαιώματος μου


'Ολγα Γεριτσίδου
ΠΡΟΣ : Πρόεδρο κόμματος Ανεξάρτητοι Έλληνες


Την προηγούμενη προεκλογική περίοδο σας είχε αποσταλεί η παρακάτω επιστολή http://www.humansupport.gr/gr_kataggelies_more.php?katag=38 στην οποία απαξιώσατε να απαντήσετε δείχνοντας εμπράκτως την έλλειψη συναίσθησης που έχετε για την θέση σας και την υποχρέωση σας να απαντάτε σε κάθε Πολίτη από τον οποίον ουσιαστικά ζητείτε εξουσιοδότηση.

Αυτή την προεκλογική περίοδο σας καλώ να απαντήσετε στην συνημμένη επιστολή καθώς και στην προηγούμενη για να αποκλείσουμε ενδεχόμενη πρόθεση σας να υφαρπάξετε τις ψήφους των Ελλήνων Πολιτών με προγράμματα είτε ψευδεπίγραφα είτε ανευθύνως εκπονηθέντα.

Επιφυλασσόμενη παντός Νομίμου Δικαιώματος μου


'Ολγα Γεριτσίδου

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο κόμματος ΔΗΜΑΡ


Την προηγούμενη προεκλογική περίοδο σας είχε αποσταλεί η παρακάτω επιστολή http://www.humansupport.gr/gr_kataggelies_more.php?katag=37 στην οποία απαξιώσατε να απαντήσετε δείχνοντας εμπράκτως την έλλειψη συναίσθησης που έχετε για την θέση σας και την υποχρέωση σας να απαντάτε σε κάθε Πολίτη από τον οποίον ουσιαστικά ζητείτε εξουσιοδότηση.

Αυτή την προεκλογική περίοδο σας καλώ να απαντήσετε στην συνημμένη επιστολή καθώς και στην προηγούμενη για να αποκλείσουμε ενδεχόμενη πρόθεση σας να υφαρπάξετε τις ψήφους των Ελλήνων Πολιτών με προγράμματα είτε ψευδεπίγραφα είτε ανευθύνως εκπονηθέντα.

Επιφυλασσόμενη παντός Νομίμου Δικαιώματος μου


'Ολγα Γεριτσίδου

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο κόμματος ΣΥΡΙΖΑ


Την προηγούμενη προεκλογική περίοδο σας είχε αποσταλεί η παρακάτω επιστολή http://www.humansupport.gr/gr_kataggelies_more.php?katag=41 στην οποία απαξιώσατε να απαντήσετε δείχνοντας εμπράκτως την έλλειψη συναίσθησης που έχετε για την θέση σας και την υποχρέωση σας να απαντάτε σε κάθε Πολίτη από τον οποίον ουσιαστικά ζητείτε εξουσιοδότηση.

Αυτή την προεκλογική περίοδο σας καλώ να απαντήσετε στην συνημμένη επιστολή καθώς και στην προηγούμενη για να αποκλείσουμε ενδεχόμενη πρόθεση σας να υφαρπάξετε τις ψήφους των Ελλήνων Πολιτών με προγράμματα είτε ψευδεπίγραφα είτε ανευθύνως εκπονηθέντα.

Επιφυλασσόμενη παντός Νομίμου Δικαιώματος μου


'Ολγα Γεριτσίδου
ΠΡΟΣ : Πρόεδρο κόμματος ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ


Την προηγούμενη προεκλογική περίοδο σας είχε αποσταλεί η παρακάτω επιστολή http://www.humansupport.gr/gr_kataggelies_more.php?katag=43 στην οποία απαξιώσατε να απαντήσετε δείχνοντας εμπράκτως την έλλειψη συναίσθησης που έχετε για την θέση σας και την υποχρέωση σας να απαντάτε σε κάθε Πολίτη από τον οποίον ουσιαστικά ζητείτε εξουσιοδότηση.

Αυτή την προεκλογική περίοδο σας καλώ να απαντήσετε στην συνημμένη επιστολή καθώς και στην προηγούμενη για να αποκλείσουμε ενδεχόμενη πρόθεση σας να υφαρπάξετε τις ψήφους των Ελλήνων Πολιτών με προγράμματα είτε ψευδεπίγραφα είτε ανευθύνως εκπονηθέντα.

Επιφυλασσόμενη παντός Νομίμου Δικαιώματος μου


'Ολγα ΓεριτσίδουΠΡΟΣ : Πρόεδρο κόμματος ΛΑ.Ο.Σ.


Την προηγούμενη προεκλογική περίοδο σας είχε αποσταλεί η παρακάτω επιστολή http://www.humansupport.gr/gr_kataggelies_more.php?katag=34 στην οποία απαξιώσατε να απαντήσετε δείχνοντας εμπράκτως την έλλειψη συναίσθησης που έχετε για την θέση σας και την υποχρέωση σας να απαντάτε σε κάθε Πολίτη από τον οποίον ουσιαστικά ζητείτε εξουσιοδότηση.

Αυτή την προεκλογική περίοδο σας καλώ να απαντήσετε στην συνημμένη επιστολή καθώς και στην προηγούμενη για να αποκλείσουμε ενδεχόμενη πρόθεση σας να υφαρπάξετε τις ψήφους των Ελλήνων Πολιτών με προγράμματα είτε ψευδεπίγραφα είτε ανευθύνως εκπονηθέντα.

Επιφυλασσόμενη παντός Νομίμου Δικαιώματος μου


'Ολγα Γεριτσίδου

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο κόμματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ


Την προηγούμενη προεκλογική περίοδο σας είχε αποσταλεί η παρακάτω επιστολή http://www.humansupport.gr/gr_kataggelies_more.php?katag=39 στην οποία απαξιώσατε να απαντήσετε δείχνοντας εμπράκτως την έλλειψη συναίσθησης που έχετε για την θέση σας και την υποχρέωση σας να απαντάτε σε κάθε Πολίτη από τον οποίον ουσιαστικά ζητείτε εξουσιοδότηση.

Αυτή την προεκλογική περίοδο σας καλώ να απαντήσετε στην συνημμένη επιστολή καθώς και στην προηγούμενη για να αποκλείσουμε ενδεχόμενη πρόθεση σας να υφαρπάξετε τις ψήφους των Ελλήνων Πολιτών με προγράμματα είτε ψευδεπίγραφα είτε ανευθύνως εκπονηθέντα.

Επιφυλασσόμενη παντός Νομίμου Δικαιώματος μου


'Ολγα Γεριτσίδου

πίσω>>


Απαντήσεις στην Καταγγελία
 

 Αρχική Σελίδα | Δημόσιος Βίος | Βασικές Αρχές | Τομείς Πληροφόρησης | Κατάθεση Καταγγελιών | Βιογραφικό
Όροι Χρήσεως | Δήλωση Εμπιστευτικότητος και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων