Καταγγελίες
  Records 51 to 54 of 54
Αναφορά- Αίτηση σχετικά με Παράβαση Καθήκοντος Δικαστικών

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Δικαιοσύνης

Προσωπικό Γραφείο Υπουργού
Δευτέρα 20 / 10 / 2008 (αρ. πρωτ. 4983)ΑΝΑΦΟΡΑ - ΑΙΤΗΣΗΚύριε Υπουργέ,Με την παρούσα αναφορά μετά λύπης μου αναγκάζομαι να φέρω στην προσοχή ...

περισσότερα>>

Καταγγελία κατά του ΟΑΕΔ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Κ Α Τ Α

Της υπ’ αριθμό 327557/21-12-05 Απόφασης, Ημερομηνία 11/9/2006, Αρ. Πρωτοκόλλου 2636 του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Αγίας Παρασκευής.


Με την 2749/10/5/06 απόφαση του Δ/ντή της Υ.Ν., Τ.Υ. Γ.Ε. υπάχθηκα στο πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών (ΝΕΕ /05 Κοινωνίας της Πληροφορίας) και ε ...

περισσότερα>>

Μήνυση επί Εσχάτης Προδοσίας

ΚΑΤΑ ΤΩΝ κ.κ. :
1) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
2) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως
3) τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
4) τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας

κατοικοεδρεύοντες στην Αθήνα

---------------------------------------------


Καταγγέλλουμε βασίμως ενώπιον πάσης αρμοδίου Αρχής τους ανωτέρω στην επικεφαλίδα σημ ...

περισσότερα>>

Καταγγελία κατά της Καθλήν Γουίν, Υπουργού Εκπαίδευσης της Επαρχίας Οντάριο, Καναδά

25 Αυγούστου, 2008
Προς: Καθλήν Γουίν
Υπουργό Εκπαίδευσης για την Επαρχία του Οντάριο, Καναδά

Κυρία Γουίν,

Έχει υποπέσει στην αντίληψη μου ότι ένας αριθμός αποφοίτων του προγράμματος Μάστερ της Εκπαίδευσης στην επαρχία μας δεν έχουν, σε αυτή την όψιμη ημερομηνία, λάβει προσφορές πρόσληψης για την σχολική χρονιά που ξεκινά σε μία εβδομάδα από σήμερα.

...

περισσότερα>>

 Αρχική Σελίδα | Δημόσιος Βίος | Βασικές Αρχές | Τομείς Πληροφόρησης | Κατάθεση Καταγγελιών | Βιογραφικό
Όροι Χρήσεως | Δήλωση Εμπιστευτικότητος και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων